L’ESCOLA DE CADASCÚ, UNA ESCOLA PER TOTHOM

L’ESCOLA DE CADASCÚ, UNA ESCOLA PER TOTHOM

EQUIP D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

A l’EOP  centralitzem i gestionem l’atenció a la diversitat a l’escola i vetllem pel correcte desenvolupament de l’alumnat. Coordinem els equips interns i externs al centre. Està format pel Sergi, Psicopedagog, i la Laia, Psicòloga.

Els nostres objectius són atendre tot l’alumnat i les seves famílies, en totes les etapes que s’imparteixen al centre. Detectar, valorar, assessorar, informar i tractar les necessitats educatives que puguin presentar els nostres alumnes, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit emocional, familiar o  relacional.

Atenció a la diversitat

 

Partint de les metodologies inclusives presents a totes les etapes atenem la diversitat, tanmateix als alumnes amb Necessitats Educatives Especials se’ls hi ofereix una atenció més individualitzada per sentir-se còmodes a les classes i afavorir el seu desenvolupament acadèmic i personal.

Exploracions de Parla

 

 Durant l’etapa de l’Educació Infantil observem l’evolució del llenguatge i la parla dels nostres alumnes, seguint un protocol que ens permet detectar possibles dificultats de tipus articulatori, per una posterior derivació logopèdica i que es pugui desenvolupar el tractament que requereix cada infant.

Altes Capacitats

 

És un projecte d’escola que permet detectar, diagnosticar i fer el seguiment de l’alumnat amb altes capacitats. Té com a objectiu el desenvolupament harmònic d’aquests alumnes, portem a terme diferents tipus de projectes en funció de les seves motivacions i acompanyant també a les seves famílies.

CONim

 

És l’enquesta que passen els alumnes des de P4 fins 4t d’ESO i ens serveix per conèixer el grau de convivència als grups i a nivell individual, per poder treballar a les tutories en funció dels resultats.

SIEI

 

Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva. És un recurs dins de l’etapa de Secundària, per atendre als alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. La nostra unitat està formada per dues pedagogues la MªJesús i la Cristina, també compten amb l’ajuda de la Laia.

Atenció a les famílies

 

Des de l’EOP oferim un espai obert a l’alumnat i les famílies per parlar de diferents situacions que puguin tenir lloc al llarg del desenvolupament dels infants.

Avaluació psicopedagògica

 

Els tutors deriven als alumnes a l’EOP des d’on s’inicia una exploració, avaluació i diagnòstic, en aquells casos que ho requereixin. Tanmateix es pot oferir una derivació a professionals externs especialitzats segons cada cas per fer-ne el tractament i el seguiment.

 

Contacte

 

Davant qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 

 

eop@institucio-montserrat.com

sergisales@institucio-montserrat.com

laiabatista@institucio-montserrat.com

 

imescolaeop