CONCILIANT LA VIDA LABORAL I ESCOLAR

CONCILIANT LA VIDA LABORAL I ESCOLAR

Per tal de donar resposta a les diferents necessitats i horaris de les famílies, posem a la vostra disposició, tant al matí com a la tarda, un servei d’acollida. Als usuaris del servei de la tarda se’ls proporcionarà el berenar.
 
Horari de matí: de 7:30h a 8:45h      Horari de tarda: de 17h a 19h 
imescolaAcollida