Construïm un camí dels 3 als 16 anys

 VÍDEOS PER CONÈIXER L’ESCOLA

Continuïtat a l’educació

Per nosaltres l’educació va  més enllà de l’horari lectiu.

 

Menjador escolar amb cuina pròpia

Servei d’acollida al matí i a la tarda

Activitats extraescolars i casals

 

El valor de la comunicació

La llengua mai no ha de ser un obstacle sinó una oportunitat.

 

Ús del català com a llengua vehicular 

Introducció del castellà a partir de primària 

Auxiliars de conversa nadius en anglès des de P3

Una escola per a tothom

Tots hem de donar i rebre segons les pròpies potencialitats.

 

A través de l’organització i les metodologies

Amb la tutoria

Amb l’Equip d’Orientació Psicopedagògica

Educant per a la societat del futur

Treballem perquè el nostre alumnat s’adapti a una societat en moviment.

 

Amb recursos tecnològics

Projectes de sostenibilitat

Projectes solidaris

Espais per aprendre

Creem diferents espais  adaptats als infants.

 

Aula de “Racons de joc”

Aula de vídeo i croma

Aula de psicomotricitat

Horts urbans i galliner

Alló que ens és propi

Donem continuïtat a allò que ens  caracteritza

 

La revista Sac de Lletres i el Butlletí Estel

Les festes de cada etapa

Les corals

El poble IM

Famílies implicades

La família juga un paper imprescindible per a una educació integral

 

Servei d’atenció a les famílies

Socialització de llibres

Escola de famílies

    Delegats/des de classe

imescolaque oferim