"EL VALOR DE LA FAMÍLIA PER A UNA EDUCACIÓ INTEGRAL"

"EL VALOR DE LA FAMÍLIA PER A UNA EDUCACIÓ INTEGRAL"

 

 

SOL.LICITUD  PER PODER RECOLLIR  A L’ALUMNAT A LA SORTIDA DE L’ESCOLA.

 

 

 

 

SOL.LICITUD HABITUAL :  DESCARREGA’M,   I ENTREGA EL DOCUMENT, SIGNAT, A PRINCIPI DE CURS.

 

 

 

SOL.LICITUD ESPORÀDICA O PUNTUAL:  ENVIAR UN CORREU A:  autoritzacions@institucio-montserrat.com 

 

 

 

IMPORTANT INDICAR:

 

 

  • EL NOM I DNI DEL TUTOR/A LEGAL

 

  • NOM DE L’ALUMNE/A

 

  • NOM DE LA PERSONA I DNI DE LA PERSONA DESIGNADA

 

  • RELACIÓ AMB EL NEN/A

 

 

SOL.LICITUD  PER DEIXAR SORTIR DE L’ESCOLA   A L’ALUMNAT

 

 

 

 

SOL.LICITUD HABITUAL :  DESCARREGA’M,   I ENTREGA EL DOCUMENT, SIGNAT, A SECRETARIA.

 

 

 

SOL.LICITUD ESPORÀDICA O PUNTUAL:  ENVIAR UN CORREU A:  autoritzacions@institucio-montserrat.com 

 

 

 

IMPORTANT INDICAR:

 

 

  • EL NOM I DNI DEL TUTOR/A LEGAL

 

  • NOM DE L’ALUMNE/A

 

 

 

SOL.LICITUD PERQUÈ L’ALUMNAT PUGUI ANAR A LES COLÒNIES ESCOLARS . LLIUREU LA SOL.LICITUD AL TUTOR/A CORRESPONENT

 

 

 

SOL.LICITUD PER  PODER DONAR UN MEDICAMENT ESPECÍFIC A L’ALUMNAT EN HORARI ESCOLAR

 

 

 

 

SOL.LICITUD HABITUAL :  DESCARREGA’M,   I ENTREGA EL DOCUMENT A SECRETARIA.

 

 

 

SOL.LICITUD ESPORÀDICA O PUNTUAL:  ENVIAR UN CORREU A:  autoritzacions@institucio-montserrat.com 

 

 

 

IMPORTANT INDICAR:

 

 

  • EL NOM I DNI DEL TUTOR/A LEGAL

 

  • NOM DE L’ALUMNE/A

 

  • HORA I DOSI DEL MEDICAMENT

 

 

 

 

LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 

 

EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

 

 

imescolaDocuments